Nabízím Vám tyto služby:

  1. Kontrola hasicích přístrojů a požárních vodovodů
  2. Zajištění oprav hasicích přístrojů
  3. Montáž hasicích přístrojů a hydrantových systémů
  4. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů, bezpečnostních tabulek a jiné techniky
  5. Školení zaměstnanců
  6. Školení požárních hlídek (vyjma staveb s vysokým požárním zatížením)
  7. Vedení vybrané požární dokumentace